Algemene voorwaarden voor consumenten


Dit zijn de Algemene voorwaarden voor consumenten die gebruik maken van Sportfeestje .nl en haar diensten.


Sportfeestje  is opgericht in 2007 en heeft zich in de jaren duizenden kinderen een leuke sportieve verjaardag laten ervaren bij verenigingen en andere locaties. Sportfeestje  staat ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam onder het nummer 24423607 en is gevestigd op de schrijnwerker 63, 3201 TJ te Spijkenisse.


Eventuele correspondentie kunt u richten aan:


Sportfeestje

Schrijnwerker 63

3201 TJ Spijkenisse


Privacy statement

Sportfeestje  gaat zeer zorgvuldig om met haar klant informatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Sportfeestje  houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.


Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens hebt u recht alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. U kunt zich hiervoor wenden tot info@Sportfeestje .nl.


Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


Behandeling persoonsgegevens

Uw gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze Algemene Voorwaarden uitgelegd. Sportfeestje verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de sportvereniging waar u de aanvraag plaatst voor correspondentie. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de Rijksoverheid, bijvoorbeeld ingeval van een politieonderzoek.


Relatie tot sportverenigingen en overige derden

Als u bij Sportfeestje een aanvraag plaatst geven wij deze aan de sportvereniging van uw keuze. Sportfeestje is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke overeenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van uzelf en de desbetreffende sportvereniging besloten. Sportfeestje is geen partij in deze overeenkomst omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele prestaties van  sportverenigingen. De verantwoordelijkheid van Sportfeestje beperkt zich dan ook tot het overdragen van de aanvraag aan de sportvereniging.


Online betalingen

Betalingen die rechtstreeks op de website worden voldaan, worden via Sportfeestje aan de aangesloten sportvereniging overgemaakt. Een betaling kan enkel worden teruggestort indien de sportvereniging de verjaardag niet heeft laten plaatsvinden. Een terugboeking van uw betaling kan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.

Indien er een geschil ontstaat over een online betaling kan hiertoe een klacht worden ingediend bij Sportfeestje.nl. U kunt zich hiervoor wenden tot info@Sportfeestje.nl.


Klachtenafhandeling

Sportfeestje is niet verantwoordelijk voor (wan)prestaties van sportverenigingen. Er wordt echter wel bemiddeld in geschillen tussen sportverenigingen en de klant om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden op klachten@Sportfeestje.nl. Elke klacht wordt door ons behandeld.


Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Op het moment dat u uw bestelling plaatst wordt middels een aanvinkvakje gevraagd of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vinkt u dit vakje niet af zult u de nieuwsbrief ontvangen tot een eventuele afmelding. Afmelden doet u via de afmeldfunctie in onze nieuwsbrieven. U bent niet aangemeld voor de nieuwsbrief als u dit aanvinkvakje afvinkt, u ontvangt dan buiten de noodzakelijke bevestigings email (direct na de bestelling) geen email meer van ons. Sportfeestje verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongevraagde e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

Wilt u meer weten over de behandeling van uw gegevens door Sportfeestje dan kunt u terecht op ons algemeen e-mail adres (info@Sportfeestje.nl).


Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die u bij een bestelling aan ons verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers.


Cookies

Sportfeestje gebruikt een techniek genaamd 'Cookies' om de site zo gebruikersvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat Sportfeestje gebruikt is een nummer waardoor we u de bij de volgende bestelling sneller kunnen helpen. Zo kunt u ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt er voor dat u snel uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje (aanvraag) hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van Sportfeestje.nl. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een nummer.


Correctheid van prijzen

Hoewel Sportfeestje er altijd voor probeert te zorgen dat u de meest recente prijzen op uw scherm krijgt kan het door allerlei, meest externe, invloeden voorkomen dat prijzen niet correct zijn. Sportfeestje noch de sportvereniging waar u bestelt is verantwoordelijk voor het terugbetalen van een eventueel prijsverschil. Mocht u een prijsverschil tegenkomen zouden wij het op prijs stellen dat u dit verschil zo snel mogelijk meldt op info@Sportfeestje.nl. Wij zullen vervolgens zorg dragen voor een correctie ervan.


Aansprakelijkheid

Sportfeestje doet haar best een zo optimaal mogelijke dienstverlening te bieden aan haar gebruikers. Sportfeestje accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet functioneren van de website of aanverwante diensten.


Sportfeestje alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.


© 2012 Sportfeestje - Alle rechten voorbehouden

 

Populaire verenigingen

 

Nieuwe verenigingen

VB Zoetermeer
VB Spijkenisse
VB Zwijdrecht
VB Rotterdam
HSV Spikes
Actiefeest
 

Sportfeestje.nl